1          Aanmelding en annulering
1.1 Opdrachtgever dient zich schriftelijk aan te melden voor een training. Deze aanmelding is bindend na bevestiging door Luminis Academy.

1.2 Opdrachtgever kan met toestemming van Luminis Academy een ingeschreven deelnemer voor aanvang van de training vervangen door een andere deelnemer. Hier zitten geen extra kosten aan verbonden.

1.3 Annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

1.4 Luminis Academy heeft het recht om Opdrachtgever de toegang tot een training te ontzeggen indien Opdrachtgever met de betalingsverplichting in verzuim is.


2          Open inschrijving
2.1 Bij annulering door Opdrachtgever tot 10 werkdagen of meer voor aanvang van de training is opdrachtgever geen annuleringskosten aan Luminis Academy verschuldigd.

2.2 Bij annulering door Opdrachtgever op de 10e werkdag of vanaf 10 werkdagen voor aanvang van de training is Opdrachtgever aan Luminis Academy de volledige trainingskosten verschuldigd.
Let op!!! Voor de Software Architecture training door Dana Bredemeyer gelden afwijkende voorwaarden. Deze zijn als volgt:
bij annulering door opdrachtgever tot 30 dagen voor aanvang van de training is opdrachtgever geen annuleringskosten aan Luminis Academy verschuldigd
– bij annulering door opdrachtgever op de 30ste dag of vanaf 30 werkdagen voor aanvang van de training is opdrachtgever aan Luminis Academy de volledige trainingskosten verschuldigd.

2.3 Voor alle trainingen welke gegeven worden door buitenlandse trainers geldt, dat bij annulering door Opdrachtgever ongeacht het aantal werkdagen voor aanvang van de training, Opdrachtgever de gemaakte kosten van reis- en verblijf van de trainer aan Luminis Academy verschuldigd is. Dit geldt voor maatwerk en Incompany trainingen.

2.4 In geval van no-show op de dag van training zonder dat rechtsgeldige annulering of verschuiving heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever aan Luminis Academy de volledige trainingskosten verschuldigd.

2.5 Luminis Academy heeft het recht om tot 7 werkdagen voor aanvang van de training, de training te annuleren. Opdrachtgever kan in dit geval de deelnemer doorschuiven naar een andere datum of de reeds betaalde trainingskosten zullen aan Opdrachtgever worden geretourneerd door Luminis Academy.

2.6 Luminis Academy heeft het recht voor aanvang van de training de locatie waar de training gegeven zal worden te wijzigen.

2.7 Het gehele bedrag aan trainingskosten dient voor aanvang van de training door Opdrachtgever voldaan te zijn indien dit niet het geval is kan de deelnemer geweigerd worden voor deelname aan de training.


3          Intellectueel eigendom
3.1 Luminis Academy behoudt haar intellectuele eigendomsrechten op het trainingsmateriaal en de bijbehorende documentatie voor.

3.2 Het is niet toegestaan om van het ter beschikking gestelde trainingsmateriaal kopieën te maken, openbaar te maken of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Luminis Academy.