Trainingen

Teambuilding

Uniek in het portfolio van de Academy is een teambuildingworkshop voor developers waar programmeren en robotica samen komen.

In deze eendaagse workshop zal de deelnemer kennismaken met robotica en het programmeren van robots in Java 8. Een Robot is een autonoom systeem dat z’n omgeving voelt door gebruik te maken van sensoren en deze informatie gebruikt om een doel te realiseren. Het doel van de robot die we tijdens de workshop gaan maken lijkt simpel: zelfstandig bewegen zonder in botsing te komen met andere robots en/of obstakels. Een zogenaamde ‘obstacle avoiding robot’ in grofweg 5 stappen. De deelnemers worden onderverdeeld in teams. De teams gaan na de noodzakelijke theorie direct aan de slag om de robot te bouwen en opdrachten uit te voeren. Na iedere opdracht worden de ervaringen met de andere teams gedeeld om zo van elkaar te kunnen leren.

Het doel van de workshop is het versterken van de onderlinge samenwerking en het creëren van sociale binding en groepsdynamiek. De workshop is alleen af te nemen voor groepen van minimaal 5 deelnemers.


Sorry, nothing to display.

Agenda

Voor de overige data neem contact met ons op.