Omschrijving

In deze training gaan we aan de hand van de Well Architected Framework Cost Optimization Pillar manieren en best practices leren om zo meer inzicht en grip op de kosten te krijgen. Aan de hand van praktische voorbeelden zullen we te zien krijgen welk effect individuele keuzes hebben op de totale rekening. We kijken zowel naar bestaande “klassieke” workloads waar we de kosten kunnen optimaliseren door middel van bijvoorbeeld right sizing of het toepassen van het beste purchase model. Maar we kijken ook naar nieuwe “cloud native” workloads en waarom de kosten daar vaak significant lager zijn. Daarnaast zullen we ook kijken op architectuurniveau naar best practices en hoe we relatief makkelijk bestaande architecturen kunnen aanpassen om tot flinke besparingen te komen.

Als laatste besteden we  aandacht aan hoe we een goed beeld kunnen krijgen van hoe de huidige kosten opgebouwd zijn, en hoe we onze omgeving zo kunnen inrichten dat de kosten structureel onder controle blijven.

Doelgroep
Ontwikkelaars, architecten, Product Owners en anderen die op een bewuste manier willen omgaan met de kosten van hun werk in AWS.

Minimale voorwaarden deelname training
Geen, algemene AWS kennis is wel aan te raden.

 

Onderwerpen

De volgende onderwerpen worden in deze training behandeld:

  • Inzicht en kostenbewustzijn
  • Right Sizing
  • Pricing Model
  • Data Transfer
  • Monitoring
  • Architectuur

 

Mark is software engineer en architect bij Luminis Eindhoven met een achtergrond in embedded software. Mark zijn expertise ligt op het moment vooral op het vlak van Java, Cloud en IoT.

Mark van Kessel

Software architect

Praktische info

Kies je training
Jouw gegevens
Factuurgegevens
Voltooid!!

Bevestiging van inschrijving

Hartelijk dank voor uw inschrijving. Indien u zich heeft ingeschreven voor een online kennissessie dan ontvangt u van ons uiterlijk één dag voor start van de sessie de inloggegevens. Indien u zich heeft ingeschreven voor een fysieke training of kennissessie dan ontvangt u van ons uiterlijk 1 week voor aanvang de exacte locatiegegevens en tijden. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, neem dan contact met ons op via academy@luminis.eu.

Ga terug naar Home

Geplande trainingen

550,- per persoon
09:00-13:00