Omschrijving

Deze halfdaagse training belicht de hype rond Microservices. In de training wordt stil gestaan bij het hoe en waarom van Microservices, de impact van deze architectuur stijl op het software voortbrengingsproces, maar ook de impact op uw organisatie. Welke randvoorwaardelijkheden zijn er om aan Microservices te kunnen beginnen? En belangrijker nog: welke uitdagingen zijn er op weg naar een onderhoudbare en schaalbare Microservices implementatie? En wegen die uitdagingen eigenlijk wel op tegen de voordelen? Alles in begrijpelijke taal en met volop ruimte voor discussie en vragen.

Doelgroep
Architecten, technisch managers en beslissers die graag een onbevooroordeelde kijk op de Microservices architectuur stijl willen hebben in begrijpelijke taal.

Minimale voorwaarden voor deelname
Geen

 

Onderwerpen

De volgende onderwerpen worden in detail behandeld:

 • Introduction to the Microservices Architectural style
 • Why are companies doing this?
 • Why you should (not) be doing Microservices
 • Characteristics of Microservices
 • About Monoliths
 • Monolith to Microservices approach
 • Outer vs Inner Architecture
 • Data Strategy
 • Service Communication
 • Conway’s Law: how to balance the organization and the architecture
 • Re-use Traps
 • Anatomy of a Microservice
 • Building & Deploying Microservices
 • Microservices Infrastructure
 • Design for Failure: Resilience & Anti-Fragility
 • Security
 • Testing Strategies

Bert is Java Champion en VP Technology bij Luminis. Bert is door Sun/Oracle erkend als Java Champion, meerdere malen onderscheiden als JavaOne Rockstar Speaker en heeft tweemaal de prestigieuze Duke's Choice Award voor innovatieve toepassingen van Java mogen ontvangen. Bert spreekt regelmatig op conferenties over de hele wereld over onderwerpen als Java, Cloud en software architectuur. Bert is tevens auteur van het boek ‘Building Modular Cloud Applications with OSGi’, uitgegeven door O’Reilly in 2013.

Bert Ertman

VP Technology

Praktische info

Kies je training
Jouw gegevens
Factuurgegevens
Voltooid!!

Bevestiging van inschrijving

Hartelijk dank voor uw inschrijving. Indien u zich heeft ingeschreven voor een online kennissessie dan ontvangt u van ons uiterlijk één dag voor start van de sessie de inloggegevens. Indien u zich heeft ingeschreven voor een fysieke training of kennissessie dan ontvangt u van ons uiterlijk 1 week voor aanvang de exacte locatiegegevens en tijden. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, neem dan contact met ons op via academy@luminis.eu.

Ga terug naar Home

Geplande trainingen

550,- per persoon
13:00-17:00