Security is zo’n onderwerp wat ‘morgen ook nog wel kan’. ‘Vandaag maken we de features die in de sprint echt af moeten…’. Vaak wordt er erg pragmatisch tegen Security aangekeken en wordt het onderwerp niet op waarde geschat. Of er wordt niet nagedacht over de consequenties of risico’s van reputatieschade of een niet functionerende applicatie. Luminis creëert bewustwording door het verzorgen van kennissessies en we geven workshops op maat. We geven voorbeelden van bekende Security-missers uit het verleden en we gaan de top tien van de bekendste Security risico’s langs.  

De security trainingen van de Luminis Academy richten zich op een specifiek onderwerp en een specifieke doelgroep. Hierdoor zijn de trainingen direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

Alle trainingen